Election du Conseil national 2019 / BE / Liste principale

Christine Grogg

Profession

Bäuerin, Grossrätin

Année de naissance

1963

Domicile

Bützberg
Bäuerin, Co-Leiterin TWG Längmatt, Stiftungsrätin Lebensart und youcount Ehrliche Politik am Puls unserer Gesellschaft

Photos